U N I X

Rövid - vázlatos - összefoglaló, annak a lehetőségével, hogy a Unix (Linux) "man lap"-okat megtekintse.

A UNIX filerendszer. I-node-ok, fájl hozzáférési jogok (directorykra is, továbbá az uid-, gid- és sticky bitek is). Spec. file-ok. (/dev, /dev/null)
Login, /etc/passwd, /etc/group, /etc/inittab, /etc/fstab.
Shellek (sh, ksh, bash), shell- és környezetváltozók, export. (HOME, PATH, PS1 stb.)
Az input és output átirányítása. Parancs a parancsban.
Különleges shell karakterek: * ? [ ] \ ` ' " ( ) { } ~ # | - $ > < >> << &
Az alapvető parancsok. ( cd, pwd, ls, ln, cp, mkdir, rm, rmdir, mv, cat, cut, echo, head, tail, find, more/less, tr, sort, uniq, fgrep, grep, egrep, sed, test, who, tty, date, man, passwd, chmod )
Process, background feldolgozás, a process környezete. (ps, kill és trap) A pipe-ok alapvető szerepe. A következő parancs-indítások különbségei:
   sh parancs
   parancs
   exec parancs
   . parancs (a ~/.profile)
A shell programozása. Ciklus és elágazás (for, while, case, if, shift, break, continue).
Shell scriptek, shell-script paraméterek. ($*, $#, $0, $1...$9, $@)
További UNIX parancsok ( set, tee, tar, du, comm, diff, pack/compress/gzip, df, env, mount, umount, awk/gawk, finger, w, xargs, at/atrun, crontab/crond, top, make, expr, touch, wall, talk, chsh, chgrp, chown, newgrp, which, whereis, file, dd, stty, tput, init, shutdown, getty, quota/edquota/quotaon, hostname, split, nl, basename, dirname, bc, rlogin, rsh, rcp, rwho, rwall, stb.)
Reguláris kifejezések. A vi/elvis, joe és wpe editor.
Linux konfigurálás. A showkey, loadkeys, dumpkeys parancsok. (/usr/lib/kbd/keytables)
További Linux parancsok: mkfs, fsck, fdisk

A fenti táblázatból elérhető, angol nyelvű, html formájú man lapokat egy Linux parancsfájllal állítottam elő a parancsok ún. man-lap-jaiból. (Az eredeti Linux "man lap"-ok a /usr/man/man? directorykban találhatók, "gunzip"-el lehet őket "kitömöríteni".) A feladat elég bonyolult, előfordulhat, hogy van hiba a html lapokon.

Az angol nyelvű "man lapok" egy részét az 1997/98. tanév 2. félében az akkori prog. mat. I. évfolyam hallgatói magyarra fordították. Ezeket a fordításokat is megtekintheti.
Gergi Miklós Unix anyaga is tartalmaz magyar nyelvű man lapokat.

Az itt látható (egyetlen) kép több beszkennelt fényképből ill. "bitmap-editorral" készített képekből a Windows-os "Paintbrush"-al lett összerakva, majd a Linux alatt - szabadon másolható - "xv" programmal "BMP" képformából "GIF" formába alakítva. A hozzá tartozó html-részlet arra példa, hogyan lehet egyetlen kép különböző - téglalap vagy kör alakú részein át más-más html lapokhoz eljutni.
A kör alakú részen nem újabb Unix tudnivalókhoz, hanem html-képekkel kapcsolatos információkhoz juthat el. gyakorló feladatok segédanyagok ajánlott irodalom ugyanez más formában beadandó feladatok

Csizmazia Albert csa@inf.elte.hu