vi/vim ("víáj") rövid leírás (alkalmas ~/.exrc-vel és ~/show.exrc-vel)
 
Billentyű vagy      Hatás
-------------------------------------------------------------------------------
F1     Lz+M vagy PgDwn Lapozás előre(Linux)
F2     Hz-M vagy PgUp Lapozás hátra(Linux)
F3     Y        Az aktuális sort a pufferbe teszi
p             A puffer tartalmát az aktuális pozíció mögé beszúrja
F4     :.co.      Az aktuális sort duplázza
F5     :set number   Sorszámozza a szöveget
F6     :set nonumber  Sorszámozás nélkül mutatja a szöveget
F7     A+ENTER vagy o Az aktuális sor alatt új sor + beadási mód (ESC-ig)
F8     dd       Az aktuális sor törlése (és pufferba tevése)
F9     CTRL+L     A képernyő frissítése
F10    :wq!      Az editálás befejezése mentéssel
F11    :.w! $L/W    Az aktuális sort a $L/W fájlba írja
F12    :.w! >>$L/W   Az aktuális sort a $L/W fájl végére írja
Insert   :r $L/W     A $L/W fájlt az aktuális sor alá beszúrja
End    :q!       Az editálás befejezése mentés nélkül
Del    D        Sor törlése a Cursor-tól kezdve (és pufferba tevése)
x             Karakter törlése (és pufferba eltevése)
i             Beszúrási módba áll             (ESC-ig)
Home :! clear;~/show.exrc A $HOME/.exrc-beli kommentárok megmutatása (HELP)
R             Szöveg-átírási módba áll          (ESC-ig)
A             Sor végére áll, beszúrási módba       (ESC-ig)
I             Sor elejére áll, beszúrási módba      (ESC-ig)
o             Az aktuális sor alatt új sor + beadási mód (ESC-ig)
O             Az aktuális sor felett új sor + beadási mód (ESC-ig)
u             Az utolsó parancs eredményét hatástalanítja (undo)
.             Az utolsó egyszerű parancsot ismétli
0             Az aktuális sor elejére áll
$             Az aktuális sor végére áll
G             A fájl végére áll

Azokat a billentyűket, ahol a "vagy" oszlop ki van töltve, csak így beállított
 $HOME/.exrc-vel "érti" a vi
Ezen belül F11/F12+Insert-hez: a $L (exportált) környezetváltozó egy "work"
 directoryra mutasson!
-------------------------------------------------------------------------------
Parancsok ":" után (ENTER-el vagy RETURN-el kell őket befejezni)
 
:15             A 15. sorra áll
:2,15de           A 2-15 sorokat törli
:2,15co50          A 2-15 sorokat az 50. sor alá másolja
:2,15mo50          A 2-15 sorokat az 50. sor alá mozgatja
:2,15s/STR1/STR2/g     A 2-15 sorokban STR1-et STR2-vel helyettesíti
:2,15s/STR1/a&b/g      A 2-15 sorokban STR1-et aSTR1b-vel helyettesíti
:2,15s/STR1/a\&b/g     A 2-15 sorokban STR1-et a&b-vel helyettesíti
:2,15s/STR1/<\/B>/g     A 2-15 sorokban STR1-et <B>-vel helyettesíti
:2,15w! file1        A 2-15 sorokat a 'file1' fájlba írja
:2,15w! >>file1       A 2-15 sorokat a 'file1' fájlhoz hozzáfűzi
:r file1          A 'file1' fájlt az aktuális sor alá behozza

Speciális sorszámok:    .   Az aktuális sor sorszáma
              $   Az utolsó sor sorszáma
Az 1,$ intervallum a % jellel rövidíthető
-------------------------------------------------------------------------------
String keresés
 
/STRING   (RETURN)    A "STRING" string keresése
/      (RETURN)    Az utoljára keresett string keresése
?      (RETURN)    Az utoljára keresett string keresése visszafele
n              Az utoljára kiadott "/" vagy "?" ismétlése
-------------------------------------------------------------------------------
Ismétlési lehetőségek (példákkal bemutatva)

15x            15 karaktert töröl
15ialmaESC         15 'alma'-t szúr be (Itt ESC az ESC billentyű)
15F8            15 sort töröl (Itt F8 a funkcióbillentyű!)
15F3            15 sort tesz a pufferbe (később p-vel inzertálható)
-------------------------------------------------------------------------------
Különleges jel (pl. CTRL-karakter) beadása:
 INPUT módban a CTRL+V jelet, majd a "különleges" jelet kell beadni.
 Linux-ban a DOS-ból megszokott Alt+NNN is megy (NNN a jel decimális kódja).